Hiện nay nhu cầu xây dựng các công trình lò hóa vàng mã tại các Đền, Phủ, Miếu, Nhà thờ đang rất được quan tâm và trú trọng. Kiểu dáng, chất liệu của lò hóa vàng mã chính là yếu tố được nhiều khách hàng cân nhắc lựa chọn và tính toán kỹ lưỡng. Hầu…