Gạch chịu lửa xây lò hóa vàng mã Gạch chịu lửa dùng xây lò hóa vàng mã là loại gạch có độ chịu nhiệt độ cao trên 1500 độ C. Gạch chịu lửa dùng kết hợp với hỗn hợp vữa xây chịu lửa là bột chịu lửa và nước thủy tinh dùng liên kết các…